skip to Main Content

Sneci poskytuje školenia v automobilovom priemysle v nasledovných oblastiach : Pre viac informácii o danom školiacom module alebo pre odoslanie objednávky, kliknite prosím na príslušny tréningový modul.

APQP/PPAP v projektoch PSA Peugeot Citroën

Automobilový Priemysel

Školenie je určené súčasným alebo potenciálnym dodávateľom skupiny PSA Peugeot-Citroën, ktorí chcú aby ich tímy pochopili požiadavky skupiny PSA Peugeot Citroën prostredníctvom SRM (Supplier Relationship Management), a tak umožnili implementovať ustanovenia, metódy a nástroje pre úspešné projekty so svojimi klientmi.

máj 3, 2016 Bratislava (SK/CZ) Content Register
máj 17, 2016 Bratislava (EN) Register
jún 7, 2016 Bratislava (SK/CZ) Register
jún 16, 2016 Bratislava (EN) Register
júl 15, 2016 Bratislava (EN) Register
júl 21, 2016 Bratislava (SK/CZ) Register

Efektívne riadenie projektov Renault-Nissan

Automobilový Priemysel

Školenie je určené  dodávateľom Renault alebo potenciálnym dodávateľom, ktorí chcú aby ich tímy spoznali metodiku riadenia projektov Renault, zoznámili sa s jeho nástrojmi riadenia  a naučili  sa  implementovať metódy  pre úspešné zvládnutie projektov Renault.

jún 23, 2016 Bratislava (EN) Content Register
júl 7, 2016 Bratislava (SK/CZ) Register

Štandardy PSA & Renault-Nissan pre manažérov

Automobilový Priemysel

Školenie je určené  dodávateľom, ktorí pracujú s francúzskymi OEM (Renault a PSA). Umožní im pochopiť spôsob fungovania francúzskych OEM, ich prácu, nástroje projektového manažmentu a takisto portálu B2B.

Na požiadanie Content Contact Us

Leadership v projektovom riadení

Automobilový Priemysel

Školenie je pre vedúcich  projektových tímov. Pomôže im rozvinúť  zručnosti projektových manažérov s cieľom zvýšiť efektivitu projektového tímu, určiť zodpovednosti a vytvoriť vzťah založený na dôvere s účastníkmi projektu.

máj 26, 2016 Bratislava (EN) Content Register

Obchodný expert v automobilovom priemysle (len po anglicky)

Automobilový Priemysel

Na požiadanie Content Contact Us

PSA/GM audit QSB+/NSA – Príprava na audit

Automobilový Priemysel

QIP+ / NSA audit je  podmienkou, ak sa chcete  stať dodávateľom PSA Peugeot-Citroën/GM Group.

Na požiadanie Content Contact Us

PSA/GM audit QSB+/NSA – Školenie

Automobilový Priemysel

Školenie je určené pre dodávateľov, ktorí chcú získať certifikáciu QSB + od PSA Peugeot-Citroën /GM  alebo pripraviť  samohodnotenie  pre PSA SD Site / SQNM.

Na požiadanie Content Contact Us

Global MMOG/LE V4

Logistika

Školenie je určené pre dodávateľov automobilového priemyslu, ktorí chcú odhaliť slabé stránky v ich logistickej organizácii, neustále zlepšovať svoje logistické štandardy, výrazne znížiť svoje náklady na logistiku a  naplniť očakávania zákazníka (Ford, GM, Renault-Nissan, PSA Peugeot-Citroën, …)

máj 11, 2016 Bratislava (SK/CZ) Content Register
júl 11, 2016 Bratislava (SK/CZ) Register
júl 13, 2016 Bratislava (EN) Register

Audit MMOG/LE V4

Logistika

Audit podľa verzie 4 nástroja Global MMOG / LE umožňuje skúmať a identifikovať slabé miesta v logistických procesoch Vašej spoločnosti s cieľom neustáleho zlepšovania.

Na požiadanie Content Contact Us

Logistické štandardy (PSA & Renault) pre manažérov

Logistika

Školenie je určené   dodávateľom, ktorí chcú pracovať s francúzskymi OEM (Renault a PSA Peugeot-Citroën). Vysvetľuje logistické procesy z pohľadu riadenia projektov a spôsob ako riešiť možné logistické problémy pred začiatkom spustenia sériovej výroby.

Na požiadanie Content Contact Us

Logistické nástroje na B2B portáli PSA Peugeot Citroën

Logistika

Školenie je určené pre dodávateľov alebo potenciálnych dodávateľov PSA Peugeot-Citroën, ktorí chcú aby ich tímy efektívne používali všetky logistické aplikácie B2B portálu PSA.

júl 12, 2016 Bratislava (SK/CZ) Content Register
júl 14, 2016 Bratislava (EN) Register

Riadenie logistiky na Projektoch PSA Peugeot-Citroën

Logistika

Školenie je určené  súčasným alebo potenciálnym dodávateľom skupiny PSA Peugeot-Citroën. Vysvetľuje logistické procesy a štandardy  z pohľadu riadenia projektov v rôznych fázach a takisto efektívne využívanie logistických aplikácii B2B portálu PSA.

máj 5, 2016 Bratislava (EN) Content Register
jún 21, 2016 Bratislava (SK/CZ) Register
júl 19, 2016 Bratislava (EN) Register

Riadenie logistiky na projektoch Renault Nissan

Logistika

Školenie je určené  súčasným alebo potenciálnym dodávateľom Renault. Vysvetľuje logistické procesy a štandardy  z pohľadu riadenia projektov v rôznych fázach a takisto efektívne využívanie logistických aplikácii B2B portálu Renault.

máj 24, 2016 Bratislava (SK/CZ) Content Register
jún 9, 2016 Bratislava (EN) Register

Pre viac informácii

+421 (0) 252 444 552
+421 (0)915 317 708
Back To Top