skip to Main Content

Clients already trained

Naše služby

 • Ponuka Vzdelávania a Poradenstva striktne prispôsobená požiadavkám automobilového priemyslu
 • Stratégia, Projektový manažment, Kvalita, Logistika, Nákup, LEAN manažment, Finančné riadenie
 • Školenia v rozsahu 1 až 10 dní priamo v závode s následným poradenstvom v priemyselnom prostredí s možnosťou okamžitej aplikácie
 • Zohľadnenie očakávaní klientov pred vzdelávaním, aby bol školiaci program nastavený individuálne a na mieru
 • Zohľadnenie vývoja štandardov u korporátnych klientov
 • Monitorovanie a komunikácia s klientom po školení

Naše prednosti

 • Viac ako 2000 účastníkov zo 140 rôznych podnikov v 20 krajinách
 • Vzdelávanie dostupné v 14 rôznych jazykoch s akreditovanými lokálnymi školiteľmi
 • Vzdelávacie moduly zostavené profesionálmi v automobilovom priemysle
 • Vzdelávanie nastavené individuálne podľa potrieb OEM
 • Celosvetoví partneri (Galia, Odette), odporúčania výrobcov a profesionálnych organizácií

Our Client Testimonials

Máj 2015 Po skončení školenia na tému Lean Manufacturing som bol veľmi spokojný s tým, čo som sa v rámci tejto témy...Read More

August 2014 Ako nový dodávateľ spoločnosti Renault sme hodnotili našu logistiku na základe nástroja MMOG/LE. Po prvom audite nebolo jasných niekoľko...Read More

Júl 2014 Už druhý raz som sa zúčastnil na školení MMOG/LE, a musím povedať, že pokiaľ ide o kvalitu, druhé školenie bolo...Read More

Júl 2014 Zúčastnila som sa na školení MMOG/LE, ktoré organizovala dcérska spoločnosť VALEO v Poľsku. Obsah školenia bol jasný, dobre...Read More

Jún 2012 Maďarská agentúra obchodu a investovania (The Hungarian Investment and Trade Agency HITA) sa obrátila na SNECI, aby vyškolila maďarských...Read More

Kontaktujte našich expertov

Are you interested in our Training & Coaching Services ? Please contact us.


First and Last Name*

Company*

Email address*

Phone

Select a recipient*:

Back To Top